ZNALECKÝ POSUDEK

Zpracujeme ve spolupráci se soudním znalcem posudek v oblasti:

Obvyklá cena vozidla pro účely vyřazení vozidla z majetku firmy, ocenění pro dědické a rozvodové řízení, ocenění pro orgány činné v trestním řízení, ocenění pro pojišťovny

Stanovení výše majetkové újmy - skutečné škody

Prohlídka poškozeného vozidla, stanovení výše škody pro uplatnění u pojišťovny

Stanovení řádné ceny opravy, revize účtů za provedenou opravu

Stanovení znehodnocení vozidla provedenou opravou pro uplatnění u pojišťovny